top of page

Important information resource for patients, caregivers.

मानसिक आजारांवर उपचार घेत असताना, उपचार संपवत/बंद होत असताना, रुग्णालयात भरती होत किंवा डिसचार्ज होत असताना रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक यांच्या मनात अनेक प्रश्न व शंका असतात. त्यांची उत्तरे काही प्रमाणात या माहितीपत्रांत मिळू शकेल. 

Get a Quote

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page